ΑΝΙΜΑ - Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής (wild life preservation)

Γνωρίστε τον περιβαλλοντικό σύλλογο ΑΝΙΜΑ που περιθάλπτει την άγρια πανίδα της χώρας μας και διαδόστε το έργο τους.

 Meet ANIMA an enviromanetal organization for preservation of Greek wild life.

http://www.wild-anima.gr/el/
https://www.facebook.com/anima.gr


About

 
Περιβαλλοντική οργάνωση για την προστασία και την περίθαλψη της άγριας ζωής.Τηλ 2109510075, 6972664675
For English follow the link https://www.facebook.com/groups/48846533962/

Mission
 
Η αναβάθμιση της περίθαλψης άγριων ζώων και η τήρηση ενός κώδικα δεοντολογίας ως προς την εσωτερική λειτουργία του φορέα, με έμφαση στη διαφάνεια, τη δημοκρατία και το σεβασμό στους εργαζόμενους.
 
Description
 
 
Wildlife needs space

The Association for the Protection and Welfare of Wildlife, ANIMA, is a non-governmental organization that was founded in 2005. The initial founding members consist of individuals with lengthy and unique experience in the protection of the natural environment and the caring for wild animals, as they have worked for many years in similar centres in our country. The team is staffed by old and new collaborators, vets, environmentalists, foresters, legal advisers, specialists in various related fields and executives specialised in the administration of NGOs.
The initial need which led to the foundation of the Association is the upgrading and modernisation of the welfare and release of wild animals, according to international development and more particularly the needs of our country. Moreover, ANIMA has extended its action to wildlife protection and to informing the general public, entering dynamically the field of environmental education and cooperating with other environmental NGO’s.
Our belief is that the biggest problem that the wildlife of our planet faces, is the constant loss of vital space from the expansion of human activities and that the vital space that biodiversity needs in order to stop reducing should be the limit of our development.
 


ANIMA will soon operate its new center (animal hospital and information center) which will be located in Lagonisi, in the outskirts of Athens.

Please visit our website www.wild-anima.gr to keep updated about the new arrivals in our station and read news about wildlife from all over the world. If you want to help ANIMA, you can become a member or a volunteer, or virtually adopt one of the animals that we host in our station.
General Information
 
 
Η ΑΝΙΜΑ είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό. Ιδρύθηκε το 2005 από μια ομάδα ανθρώπων που αποχώρησαν από το Κέντρο Περίθαλψης της Αίγινας, ανάμεσά τους και ιδρυτικά μέλη, με σκοπό την αναβάθμιση της περίθαλψης άγριων ζώων και την τήρηση ενός κώδικα δεοντολογίας ως προς την εσωτερική λειτουργία του φορέα, με έμφαση στη διαφάνεια, τη δημοκρατία και το σεβασμό στους εργαζόμενους.

Παράλληλα η ΑΝΙΜΑ, ως Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Αγριας Ζωής, έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και πέραν της περίθαλψης, οργανώνοντας δράσεις προστασίας της άγριας ζωής και ενημέρωσης των πολιτών σε σχετικά θέματα, μπαίνοντας δυναμικά στον χώρο της περιβαλλοντικής αγωγής και συνεργαζόμενη με άλλες περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Πεποίθησή μας είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η άγρια ζωή στον πλανήτη είναι η συνεχής απώλεια ζωτικού χώρου από την επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, και ότι ο ζωτικός χώρος που έχει ανάγκη η βιοποικιλότητα για να πάψει να μειώνεται πρέπει να είναι το όριο της ανάπτυξής μας.
 


Η ΑΝΙΜΑδιαθέτει, από το 2011, Σταθμό επανένταξης σε περιοχή εντός του Δήμου Σαρωνικού, κοντά στο Λαγονήσι. Η εγκατάσταση βρίσκεταιι σε αγροτεμάχιο παραχωρημένο γι αυτόν τον σκοπό από την Περιφέρεια Αττικής
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.wild-anima.gr για να δείτε κάθε εβδομάδα τα νέα μας αλλά και ειδήσεις για το περιβάλλον και την άγρια ζωή σε όλον τον κόσμο. Θα βρείτε επίσης τα στατιστικά των εισαγωγών στο Σταθμό Α΄Βοηθειών, το καταστατικό της ΑΝΙΜΑ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την επιστημονική επιτροπή κλπ.
Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε υποστηρικτές ή εθελοντές ή να υιοθετήσετε συμβολικά ένα άγριο ζώο, όλα μέσω της ιστοσελίδας.
 


Wildlife needs space

The Association for the Protection and Welfare of Wildlife, ANIMA, is a non-governmental organization that was founded in 2005. The initial founding members consist of individuals with lengthy and unique experience in the protection of the natural environment and the caring for wild animals, as they have worked for many years in similar centres in our country. The team is staffed by old and new collaborators, vets, environmentalists, foresters, legal advisers, specialists in various related fields and executives specialised in the administration of NGOs.
The initial need which led to the foundation of the Association is the upgrading and modernisation of the welfare and release of wild animals, according to international development and more particularly the needs of our country. Moreover, ANIMA has extended its action to wildlife protection and to informing the general public, entering dynamically the field of environmental education and cooperating with other environmental NGO’s.
Our belief is that the biggest problem that the wildlife of our planet faces, is the constant loss of vital space from the expansion of human activities and that the vital space that biodiversity needs in order to stop reducing should be the limit of our development.
 


ANIMA will soon operate its new center (animal hospital and information center) which will be located in Lagonisi, in the outskirts of Athens.

Please visit our website www.wild-anima.gr to keep updated about the new arrivals in our station and read news about wildlife from all over the world. If you want to help ANIMA, you can become a member or a volunteer, or virtually adopt one of the animals that we host in our station.
 

Basic Info

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις